Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Е з и к о в о   и   е з и к о в е д с к о   н а с л е д с т в о

  • 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
  • 7.jpg
  • 8.jpg

 Тук ще намерите портрети и творби на български и чуждестранни лингвисти, както и изследвания за тях, с което се цели да се даде панорамна картина на нашето езиково и езиковедско наследство. Повечето от подбраните творби се публикуват с осъвременена графика и правопис или са преведени на български, ако оригиналът е на чужд език. Само отделни произведения ще бъдат на разположение в оригиналния си вид в нашата дигитална библиотека. По-нататък ще бъдат публикувани и корпуси с диалектна и разговорна реч, народни умотворения, материали по ономастика, речникови материали и др.
Нашите основни цели са да популяризираме неизчерпаемото българско езиково наследство и приносите и някои от трудовете на българските и чуждестранните лингвисти; да улесним достъпа на читателите до произведения, които са издадени отдавна, в труднодостъпни списания и сборници в България и чужбина; да облекчим рецепцията на включените произведения чрез осъвременяване на графиката и правописа им и чрез превод на чуждоезичните текстове; да стимулираме събирането на материали по диалектология, устна реч, народно творчество, ономастика и др. чрез обнародването им в този сайт; да дадем научна оценка на авторите и трудовете им.

НАЙ-НОВОТО В E-NASLEDSTVO.COM
Антон Попстоилов Ников (Антон поп Стоилов Ников) (1869 – 1928) – български етнограф, фолклорист и езиковед. Директор на Народния етнографски музей, София (1918 –1921). Вж. повече за него: https://bg.wikidark.org/

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com