Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Нови щрихи към портрета и творчеството на българския учен д-р Манол Иванов (1867–1906)
Иван Пеев Плачков – 39 години в служба на Българското книжовно дружество и Българската академия на науките (По случай 160 години от неговото рождение)
Неопределеност в логиката на естественото мислене
Да си спомним стария правописъ
Aкад. Михаил Виденов: По някои актуални задачи пред българските езиковеди (Размисли по повод празника на светите братя Кирил и Методий)
Helmut Wilhelm Schaller. Die bulgarische Sprache in Vergangenheit und Gegenwart: Vom Altbulgarischen zur Sprache der Europäischen Union. München: AVM.edition, 2018. 216 S.
Езиковедският бележник на Михаил Виденов
П. Пехливанова. От мотивираност към произволност и обратно (Мотивираност на езиковия знак, или как думите говорят за нещата)
СЛОВО на проф. д.ф.н. Пенка Пехливанова (Бурова)
Reflexionen über eine kulturkontrastive Analyse des deutschen und des bulgarischen Verbs [1]

Страница 1 от 3

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com