Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

Нови щрихи към портрета и творчеството на българския учен д-р Манол Иванов (1867–1906). // Да попитаме Владко Мурдаров! Текстове, посветени на 75-годишнината на езиковеда и преводача проф. д.ф.н. Владко Мурдаров. Съставител и отговорен редактор Татяна Александрова. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2023, стр. 447–463. e-ISBN 978-619-245-343-5 (PDF)

 

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com