Контакт с администратор на сайт: (359) 888 528 003 - Email: support@econs.org

През месец май, когато се състоя кулминацията на честванията на 60-годишнината от основаването на първия български извънстоличен университет – Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, в Заседателната зала на Светогорската алма матер се проведе официално тържествено представяне на второто издание на Българско-виетнамския речник (І изд. 1984 г., Т I 760 стр., Т II 818 стр.; ІІ изд. 2023 г., 966 стр.).

Речникът е отпечатан съвместно от издателствата на Великотърновския университет и на Софийския университет. В подготовката на второто издание, което е основно преработено и допълнено, участва екип от изтъкнати специалисти по български език и по виетнамски език, чиято няколкогодишна работа протича под вещото ръководство на чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Българската академия на науките и на доц. д-р Чан Тхи Мин Хоа от Университета за социални и хуманитарни науки – гр. Ханой. Интересно да се отбележи е, че Чан Тхи Мин Хоа е започнала да учи български език именно при Ст. Буров в годините, когато той е бил лектор по български език в Института за чужди езици в Ханой в периода 1981 – 1984 г. Няколко десетилетия по-късно в тясно сътрудничество те поставят едно ново начало в културните и образователните връзки между България и Виетнам със съставянето и издаването на двуезичен речник, напълно съобразен със съвременните тенденции в двата езика и отговарящ на изискванията на епохата, в която живеем. Авторският колектив на второто основно преработено и допълнено издание на речника включва Чан Тхи Мин Хоа, Нго Тхи Тхук, Чан Тхи Хонг Хан, Нгуен Ван Чан, от виетнамска страна, и Стоян Буров, Стоянка Димитрова, Пенка Пехливанова и Райна Бенева, от българска страна.

На представянето освен двамата отговорни редактори на речника – чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров и доц. д-р Чан Тхи Мин Хоа, присъства част от екипа, работил върху осъществяването на труда, в лицето на проф. д.н. Пенка Пехливанова (Emeritus professor на ВТУ), д-р Нго Тхи Тхук (преводачка и хонорувана преподавателка по виетнамски език в Софийския университет). Сред уважилите събитието бяха също така ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов, заместник-ректорът по международните отношения на ВТУ проф. д-р Димитър Димитров, деканът на Филологическия факултет на ВТУ проф. д-р Ценка Иванова, директорката на Университетското издателство „Св. св. Кирил и Методий“ проф. д.н. Красимира Мутафова, ръководителката на Катедрата по съвременен български език във ВТУ проф. д-р Мария Илиева и още много други ръководители на научни и административни звена на университета, преподаватели, студенти, докторанти, служители от администрацията, служители от университетското издателство, журналисти, граждани и гости от Социалистическа република Виетнам.

Приветствено слово към всички, които са участвали в работата по речника, най-напред произнесе ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов. Той подчерта важността, която има изработването на подобен лексикографски труд, за възобновяването на традиционно добрите приятелски отношения между българския и виетнамския народ, за подобряването на научните, образователните и културните връзки между България и Виетнам. След него доц. д-р Владимир Владов, заместник-декан на Филологическия факултет на ВТУ, сподели своите скорошни непосредствени впечатления от огромния обществен отзвук при двете официални представяния на речника във Виетнам, които се проведоха през месец април 2023 г. По неговите думи отпечатването на този труд е истинско събитие за научните и образователните среди в азиатската държава и по време на многобройните срещи на българската делегация, включваща по-голямата част от авторския колектив на речника, виетнамските граждани са изразявали огромна благодарност и уважение към делото на всички, участвали в създаването на лексикографския труд.

Същинската част от тържественото събитие започна, когато чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров представи интересна презентация, която съпътстваше увлекателното му слово, в което той най-напред разказа за авторите и тяхната работа по първото издание на отпечатания в два тома от издателството на Софийския университет Българско-виетнамски речник (1984). Съставителите на този речник, превърнал се отдавна в библиографска рядкост заради твърде малкия си тираж, са Ле Куанг Тхием, Хан Ван Кхан и Хоанг Нам. Първото издание съдържа около 35 хиляди думи и над 10 хиляди свободни и устойчиви словосъчетания. След като подчерта големите заслуги на авторите на първото издание на речника и неговите положителни страни, проф. Ст. Буров разказа за близо тригодишната работа по допълването и основното преработване на Българско-виетнамския речник. Тази трудоемка дейност наред с всички препятствия, характерни за създаването на един представителен речник, е сблъскала авторския колектив и с предизвикателствата на пандемията и последвалите от нея многобройни ограничения в пряката комуникация между българската и виетнамската част от авторския колектив. Въпреки трудностите и множеството изпитания авторите на второто издание успяват да преработят основно речника, да нанесат поправки в слабостите, пропуските и грешките, допуснати в първото издание. Второто издание на речника включва около 12 хиляди нови думи, значения и словосъчетания. Отстранени са всички грешки в граматическата, стиловата и стилистичната характеристика на речниковите единици от първото издание. От речника са премахнати някои остарели и отдавна излезли от употреба български думи. Същевременно са включени огромен брой нови думи, нови значения, изрази. Обърнато е специално внимание на диалектизмите, архаизмите, историзмите, жаргонните думи, които в голямата си част не са включени в първото издание, което е една от основните му слабости. След проф. Ст. Буров за работата по речника и за значението на постигнатите резултати говориха още доц. д-р Чан Тхи Мин Хоа и останалите представители на авторския колектив.

В края на тържеството езиковите центрове, университетската библиотека и някои от филиалите ѝ получиха като подарък от ректорското ръководство и от авторския колектив по един екземпляр от второто издание на Българско-виетнамския речник. Присъстващите на събитието имаха възможност след края на тържеството да поговорят със съставителите на речника, да получат автографи и да научат още интересни факти около създаването на този лексикографски труд.

Второто издание на Българско-виетнамския речник се радва на изключително добър прием както в българските, така и във виетнамските научни среди. Речникът вече получи няколко отлични рецензии, а на 12.10.2023 г. на тържествена церемония в Оперния театър във виетнамската столица Ханой авторският колектив на речника беше отличен с изключително престижната втора награда (първа награда не е присъдена) в категория „Книги“ на конкурса на Министерството на външните работи на СР Виетнам за Деветите национални награди за външна информация.

Пожелаваме още успехи на авторския колектив на речника и се надяваме второто издание на Българско-виетнамския речник да даде нов тласък в развитието на виетнамистиката в България и на българистиката във Виетнам.

rechnik vietnam1Ректорът на ВТУ проф. д-р Христо Бонджолов приветства присъстващите на събитието

rechnik vietnam1Доц. д-р Владимир Владов, зам.-декан на Филологическия факултет на ВТУ, разказва за представянията на речника във Виетнам

rechnik vietnam1

rechnik vietnam1

rechnik vietnam1Чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, отговорен редактор на речника, разказа на присъстващите интересни факти за работния процес по време на съставянето на лексикографския труд

rechnik vietnam1Доц. д-р Чан Тхи Мин Хоа, която е отговорна редакторка на речника от виетнамска страна, поздрави присъстващите и разказа интересни подробности, свързани с работния процес

rechnik vietnam1

rechnik vietnam1

rechnik vietnam1Заместник-ректорът по международната дейност на ВТУ проф. д-р Димитър Димитров поздрави членовете на редколегията и подари от името на университета екземпляри от речника на чуждоезиковите центрове във Филологическия факултет, на катедрите и на филиалите на Университетската библиотека

rechnik vietnam1

rechnik vietnam1

rechnik vietnam1Чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров и доц. д-р Чан Тхи Мин Хоа поговориха с присъстващите след края на официалното представяне на речника и дадоха автографи на всички, които получиха екземпляри от Българско-виетнамския речник

rechnik vietnam1

rechnik vietnam1

 

Велин Петров

Снимки: ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“

За Проекта

„Българистично лингвистично наследство. Портрети и творби на български и чуждестранни учени”
Научен проект № 09-422-01/09.04.2014 на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”

За Екипа

Ние сме:

Проф. Стоян Панайотов Буров,

доктор на филологическите науки, ръководител на проекта

Доц. д-р Велин Димитров Петров

Русин Асенов Коцев – докторант

За Контакти

 

 гр. Велико Търново, ПК 5003
 ул. "Теодосий Търновски" №2
 тел: +359 (62) 618 257
 тел: +359 (888) 331 776
 имейл: e.nasledstvo@gmail.com